Sie sind hier: Startseite » WEB-Verzeichnis » Modellagenturen » Polen

 

Weitere Fotografie-Kategorien: Modellagenturen

Argentinien (7)
Australien (7)
Belgien (17)
Brasilien (13)
Bulgarien (4)
Chile (1)
China (11)
Dänemark (6)
Deutschland (14)
Finnland (4)
Frankreich (35)
Griechenland (8)
Großbritannien (29)
Indien (8)
Irland (4)
Italien (33)
Israel (1)
Japan (11)
Kanada (8)
Korea (4)
Kroatien (4)
Kuba (1)
Litauen (10)
Malaysia (3)
Mexiko (6)
Neuseeland (3)
Niederlande (53)
Norwegen (1)
Österreich (7)
Philippinen (2)
Polen (9)
Portugal (3)
Rumänien (22)
Russland (4)
Schottland (0)
Schweden (8)
Schweiz (20)
Singapur (8)
Slowakien (9)
Slowenien (1)
Spanien (19)
Südafrika (7)
Taiwan (4)
Thailand (13)
Tschechien (5)
Türkei (13)
Ungarn (24)
Ukraine (10)
Uruguay (0)
USA (39)
 

Fotografie-WEB-Verzeichnis: Fotografie Modellagenturen Polen

Eastern Models

Eastern Models

Women and men models.

0 intern -

Mango Models

Mango Models

Mango Models to swie osc spojrzenia i wypracowany profesjonalizm. Reprezentujemy ponad 150 modelek i modeli, wspocpracujemy z najlepszymi agencjami na swiecie m.in. Next Paryz, Mediolan, NY , Women Paryz Meiolan i NY i miedzynarodowa siec Elite. Nasze niebanalne twarze mo ecie zobaczyc w reklamach telewizyjnych, sesjach mody i urody oraz na wybiegach u najs awniejszych projektant w. Dbamy o indywidualny rozwcj naszych modelek i modeli - naszym wspolnym celem jest sukces w bran y modowej. Zewnetrzne Piekno to nie wszystko - My stawiamy na twoja osobowosc i profesjonalizm! -- Mango Models is the freshness of look and elaborate professionalism. We represent over 150 female and male models, co-operate with the best agencies in the world, including Next Paris, Milan, NY ,Women Paris, Milan and NY and international network of Elite. Our original faces can be seen in TV commercials, fashion and beauty shows as well as on the catwalk of the most famous designers. We care about the individual development of our male and female models ? our common aim is the success in fashion branch. External Beauty is not everything ? for us the most important is your personality and professionalism !

0 intern -

Agencja modelek i modeli - WALKING BEAUTY - model management

Agencja modelek i modeli - WALKING BEAUTY - model management

Zajmujemy si promowaniem os b m odych ambitnych zorientowanych na sukces kt rzy chc spr bowa swoich si w modzie reklamie i mediach.

0 intern -

GAGA Agencja Modelek -

GAGA Agencja Modelek -

Agencja GAGA zostala zalo ona w 1996 roku jest jedn z najstarszych agencji modelek w Polsce wsp pracuje z najwi kszymi agencjami modelek na

0 intern -

RORES MODELS - AGENCJA MODELEK

RORES MODELS - AGENCJA MODELEK

RORES MODELS - AGENCJA MODELEK - jest jednÄ z najstarszych agencji modelek w Polsce. Dzia a od 1993r. Za o yciel: dr Zygmunt Fura.

0 intern -

spp models - spp modelki fotomodelki hostessy modelka fotomodelka agencje

spp models - spp modelki fotomodelki hostessy modelka fotomodelka agencje

SPP Models - spp modelki fotomodelki hostessy modelka fotomodelka agencje modelek agencja modelek hostessy hostessa moda zdjÄ cia zdjÄ cie fotografia fotograf modeling pokazy pokazy mody pozowanie

0 intern -

MKU MODELS KRAK W . WARSZAWA . KATOWICE . GDA SK .

MKU MODELS KRAK W . WARSZAWA . KATOWICE . GDA SK .

Agencja MKU MODELS modelki i hostessy arty ci. To tak e impresariat artystyczny. Pokazy mody kompleksowa obs uga konferencji bankiet w imprez targowych i plenerowych. Specjalizujemy si w produkcji profesjonalnych sesji zdj ciowych.

0 intern -

Carol Models - Agencja modelek - modeli - International Model Management - Warsaw - Poznan

Carol Models - Agencja modelek - modeli - International Model Management - Warsaw - Poznan

agencja modelek modeli Carol Models - Pozna Warszawa modelki modele sesje zdjeciowe fotografia reklamowa hostessy castingi pokazy mody Poznan Warsaw model and casting agency international model managemet

0 intern -

Agencja modelek, modeli i hostess - Showbiz Models - Aktualno ci

Agencja modelek, modeli i hostess - Showbiz Models - Aktualno ci

Og lnopolska agencja Modelek Showbiz Models z powodzeniem dzia a na rynku od 2001. Od 2006 roku jest r wnie Licencjonowanym Biurem Miss Polonia oraz wy cznym w a cicielem mi dzynarodowego konkursu Miss Egzotica International. Oferta nasza skierowana jest do firm pragn cych zwi kszy sprzeda swoich produkt w, towar w czy us ug poprzez efektywne, oddzia ywuj ce na zmys y promowanie swojego wizerunku. Wsp pracuj ce z nami modelki, foto-modelki, finalistki wiatowych konkurs w pi kno ci czy hostessy pomog Pa stwu w osi gni ciu sukcesu finansowego. Starannie dobrane pod wzgl dem aparycji, kultury osobistej, a tak e umiej tno ci j zykowych dziewczyny zwr c uwag klient w na zalety promowanych produkt w. Niekwestionowana uroda nie jest jedynym atutem dziewczyn pracuj cych w naszej agencji. B yskotliwo , do wiadczenie, znajomo j zyk w obcych oraz umiej tno zachowania si w trudnych sytuacjach stanowi nieod czn cech naszych pracownic. Wsp pracujemy z krawcami, stylistami, wiza ystami, fotografami i projektantami, kt rzy pomog podkre li presti Pa stwa firmy. Posiadamy du e do wiadczenie w organizacji pokaz w mody, imprez sportowych, plenerowych, w organizacji konkurs w pi kno ci, prezentacji, sesji zdj ciowych. Wsp pracujemy z takimi firmami jak: LG, Orlen, Orlen Oil, Plus GSM, Poczta Polska, Toyota, Shell, L Oreal, Farouk, AVO, Lange, Auchan, Conference & Business, CNH, Novol, Marubeni, Ponzio, Polsat, Neovision, TVN, RMF, Miss Polonia...

3 intern -