Sie sind hier: Startseite » WEB-Verzeichnis » Foto-Clubs » Niederlande » Limburg

 
 

Fotografie-WEB-Verzeichnis: Fotografie Foto-Clubs Niederlande Limburg

Fotokring Echt

Fotokring Echt

De diversiteit is ook duidelijk terug te zien in de fotografie. Er zijn verschillende leden met duidelijke voorkeuren voor bepaalde inhouden, zoals macrofotografie, paddenstoelen, onderwaterfotografie, experimenten, weerspiegelingen. Anderen zijn minder op een specifiek terrein gericht, maar houden zich met van alles bezig wat voor de lens verschijnt, portretten, kinderen, evenementen, table-top, straatbeelden, documentaires of architectuur. De meerderheid werkt digitaal, een enkeling zweert nog bij analoog. Elke eerste woensdag van de maand vindt er een clubbijeenkomst plaats waarop o.a. ruimte is om - elkaars werk te bekijken en te bespreken- te kijken en te luisteren naar gastsprekers- collegafotoclubs te ontmoeten- inspiratie op te doen- samen te fotograferen- samen erop uit te trekken

2 intern -

FKS - FotoKring Stein

FKS - FotoKring Stein

Welkom op de site van Fotokring Stein. De clubavonden vinden om de veertien dagen plaats. Daarnaast is er eens in de zes weken een fotocafé. Dit is ontstaan om naast de reguliere clubavonden ook in een informele sfeer te praten over alles wat met fotografie te maken heeft. Het fotocafe is voor iedereen toegankelijk. Dus als je eens met een vraag zit, kom gerust eens langs.

2 intern -

Fotoclub Reflex 88 te Heerlen

Fotoclub Reflex 88 te Heerlen

De Sectie Fotografie van de Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging "Heerlen"is gevestigd in de Spuiklep te Heerlen

1 intern -

Fotoclub Blerick

Fotoclub Blerick

Fotoclub Blerick - Een club vol enthousiaste mensen met hetzelfde doel Foto van het Jaar 2008 - Vaans Ruijten. Hoe haal ik het meeste uit mijn hobby? Dat is de typering die het beste past bij onze club. We zijn allemaal amateurs en besteden een groot deel van onze vrije tijd aan fotograferen, willen het beste uit onszelf en onze apparatuur halen en komen twee maal per maand bij elkaar om, ja om wat eigenlijk? Nou, bijvoorbeeld dit: foto’s en dia’s van elkaar of van een landelijk bekende fotograaf/grafe te bespreken- personen uit te nodigen om onze foto’s te bespreken- twee maal per jaar onze excursie te organiseren waarbij we - natuurlijk - gaan fotograferen- de deelname aan regionale en landelijke wedstrijden te regeleneen fototentoonstelling of diapresentatie te organiseren waaraan ieder lid kan deelnemen - technische vragen van de leden te beantwoorden

2 intern -

Fotogroep het Motief Heerlen

Fotogroep het Motief Heerlen

Amateur Fotografen Vereniging het Motief, zoals de foto groep officieel heet bestaat dit jaar 58 jaar. Opgericht in 1950 door wijlen Chef Meulenkamp is de fotogroep in de loop der jaren een begrip geworden in de wereld van de vrijetijdsfotografie. Als je op zoek bent naar fotoclub, kun je een avond vrijblijvend komen kennismaken. Op de site zijn de gegevens te vinden wanneer we waar bij elkaar komen. Handig om dit van te voren even te melden bij een van de bestuursleden. Zij zullen het je makkelijker maken om te komen door je te begroeten en wat te vertellen over de gang van zaken op zo'n clubavond.

2 intern -

Fotokring Geleen - amateurfotografen Sittard-Geleen

Fotokring Geleen - amateurfotografen Sittard-Geleen

Op de volgende pagina’s kunt u kennismaken met onze vereniging. Naast een aantal informatieve zaken komen ook onze leden uitgebreid aan het woord. Mocht blijken, dat wij uw interesse hebben kunnen wekken, neem dan contact op met onze voorzitter of secretaris en kom een keer kijken tijdens een van onze bijeenkomsten. Dat de Fotokring Geleen ontstaan zou zijn als besloten beambtenfotoclub van de Staatsmijnen kan echter op basis van de beschikbare archiefstukken niet bevestigd worden. Wel was de drempel voor buitenstaanders hoog. Fotoclub De Amateur telt in het begin circa 10 leden en komt aanvankelijk bijeen op de zolder van de heer Rademakers die aan Rijksweg in Geleen een inlijst-atelier heeft. Omdat er pas vanaf 1954 archief is zijn er uit deze beginjaren geen leden-lijsten meer.

1 intern -

Fotoclub Océ

Fotoclub Océ

Fotograferen, de resultaten aan elkaar laten zien en bespreken, van elkaar leren en samen dingen ondernemen op het gebied van de fotografie. Dat is waar Fotoclub Océ mee bezig is. Alle vormen van fotografie zijn welkom. Natuurfotografie, macro-fotografie, modelfotografie, architectuurfotografie, podiumfotografie, stillevens, straatfotografie, documentaire fotografie staat allemaal regelmatig op de bespreekplank. Zwart-wit of kleurenfoto. Soms nog van negatief af gedrukt, maar inmiddels vooral geprint vanaf digitale bestanden. Als club onderscheiden we ons van veel andere fotoclubs doordat we vaak groepsgewijs werken aan fotoprojecten. Door bovendien daarbij ook nog vaak samen te werken met andere disciplines ontstaat een stimulerende culturele 'kruisbestuiving'. We zitten als fotoclub niet op een eiland. Met onze 'buren', Fotoclub Venlo en de AFV Blerick houden we regelmatig contact. Samen 2-jaarlijks exposeren en jaarlijks een gezamenlijk clubavond en een sprekersavond zijn inmiddels vanzelfsprekendheden.

3 intern -

Fotoclub Dracula

Fotoclub Dracula

Fotoclub Dracula is rond 1980 opgericht als onderafdeling van de jongeren sociëteit Dracula, vandaar de enigzins vreemde naam voor een fotoclub. De clubleden komen elke eerste maandag van de maand bij elkaar in het jongeren centrum Camion te Margraten.Tijdens deze bijeenkomsten worden de meegebrachte foto’s besproken op een inspirerende en stimulerende manier.Het doel is om van elkaar te leren en zo het niveau te verbeteren. Enkele keren per jaar maakt de club uitstapjes naar een interessante expositie en/of mooie locatie om zo nieuwe inspiratie op te doen en om te fotograferen.

2 intern -

Fotoclub de Sluiter - Maasbracht

Fotoclub de Sluiter - Maasbracht

Weinig clubs in het Limburgse bieden zo'n keuzemogelijkheid en zo'n vrijheid als Fotoclub De Sluiter. Bijna in geen enkele fotoclub is er zo'n grote mogelijkheid tot individuele ontplooiing. Dat is een groot goed.Vrijheid blijheid, zoals onze voorzitter jaren geleden schreef, is nog steeds van toepassing. Geef je mening. Kom er voor uit en zeg wat je ervan vindt. Heb respect voor de andere mening. Gebruik ervan wat je nodig acht en ga verder je eigen weg. Geduld is een goede gave.

1 intern -