Sie sind hier: Startseite » WEB-Verzeichnis » Foto-Clubs » Niederlande » Groningen

 
 

Fotografie-WEB-Verzeichnis: Fotografie Foto-Clubs Niederlande Groningen

FotoGroepDelfzijl.

FotoGroepDelfzijl.

Via deze site wil FotoGroepDelfzijl, met hun fotowerk naar buiten treden. Per kwartaal wordt er een thema op de site gezet. Naast de thema's laten we ook foto's zien van andere club evenementen. FotoGroepDelfzijl is op 22 November 1991 opgericht in Delfzijl. De groep telt maximaal 20 leden. Is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. nr 40038661. De leden van de groep werken met analoge en digitale camera's. We komen op de EERSTE en de DERDE dinsdag van de maand bij elkaar in de Bolder, Molenberg 13, te Delfzijl. De avonden beginnen om 19:30.

3 intern -

AFV Fivelfoto - Amateur Fotograven Vereniging Fivelfoto - Appingedam

AFV Fivelfoto - Amateur Fotograven Vereniging Fivelfoto - Appingedam

Zij tracht dit doel te bereiken door: Het organiseren van werkavonden, lezingen. cursussen. demonstraties. tentoonstellingen. wedstrijden (fotobond). het samenstellen van rondzendcollecties. het inrichten en instandhouden van een fotografische bibliotheek. Maandelijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd , terwijl er ook tussendoor foto-excursies worden gehouden. De fotografie wordt bedreven in de ruimste zin, zo maken de leden zelf zwart/wit en kleur afdrukken en worden er dia?s gemaakt Vrij actief worden er regelmatig nieuwe klankdiaseries in overvloei gemaakt, die worden vertoond bij diverse gelegenheden

2 intern -

Fotoclub De Cycloop Stadskanaal

Fotoclub De Cycloop Stadskanaal

Wij houden 9 keer per jaar een clubbijeenkomst. De clubbijeenkomst wordt gehouden op een woensdagavond. Hier bespreken wij het fotowerk van elkaar. Dit kan zijn van zowel een vrij onderwerp als van een van te voren afgesproken verplicht onderwerp. Daarnaast hebben we elk jaar een fotoclubtocht, waarin we gezamenlijk ergens naar toe gaan. Ieder legt dan op zijn eigen manier bepaalde onderwerpen vast op de gevoelige plaat. Deze foto s worden later op een clubavond met elkaar besproken. Regelmatig nodigen we een gastspreker uit die een lezing houdt over zijn fotowerk. In Stadskanaal en omgeving hebben we regelmatig een expositie. Tevens doen we mee aan fotowedstrijden die door de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen georganiseerd worden. Vanwege de overweldigende landelijke belangstelling in de fotografie hebben we momenteel een ledenstop. Uiteraard kunt U zich op de wachtlijst laten plaatsen. Zodra er ruimte is kan iemand van de wachtlijst lid worden.

1 intern -

Fotoclub Daguerre

Fotoclub Daguerre

De fotoclubavonden zijn op woensdag in Jannes van der Wal Denksportcentrum te Groningen. Het clubblad Spotlight verschijnt èèn keer in de veertien dagen. Per seizoen worden regelmatig clubtochten georganiseerd. Door regelmatig elkaars fotowerk te bespreken, streven we naar goed fotowerk van elk clublid, maar op zodanige wijze, dat zowel beginners als gevorderden zich bij Daguerre thuis kunnen voelen. In de club zijn zwart/wit-, kleur-, en digitale-werkers actief.

1 intern -

Amateur Fotografen Vereniging Veendam

Amateur Fotografen Vereniging Veendam

De AFV Veendam is een club van enthousiaste amateur fotografen uit de omgeving van Veendam.Van september tot juni houden we op (meestal) de 3e donderdag van de maand clubavond in Wijkcentrum Dukdalf.Tijdens de clubavond wordt het fotomateriaal besproken, doorgaans zijn dit vrije onderwerpen; eenmaal per jaar een verplichte onderwerpen avond. In de omgeving van Veendam hebben we vaak een expositie.Het lidmaatschap geeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de verschillende activiteiten van de AFV Veendam en van de Fotobond.

2 intern -